Міроприємство — захід, заходи

Коли й хто почав запроваджувати в нашу мову неоковирне слово міроприємство, — невідомо, але час від часу воно з’являється в діловому листуванні й чується в доповідях: «Щоб досягти помітного успіху, треба далі поглиблювати прийняті міроприємство», «У нас провели такі міроприємство» і под.

Такого слова не було й нема в українській мові, його наспіх склепали ті, що не знали багатства нашої мови, але хотіли висловити свою думку по-українському. Відповідником до російських мера, мероприятие є захід, а в множині — заходи: «Палка молодіж у живі очі сміється старому, кепкує з його заходів» (М. Коцюбинський). Російському вислову принимать меры відповідає український уживати заходів: «Він рідко вживав різких, агресивних заходів» (О. Копиленко).

Слово захід має ще значення «зусилля»: «Не варта справа заходу» (приповідка); «Шкода заходу й труду» (І. Франко); іноді воно буває відповідником російських слів прием, присест: «За одним заходом упорав усе, що на два дні наварила» (з живих уст); «За два заходи й воза полагодили» (з живих уст).

Отож, у перших реченнях треба було сказати: «поглиблювати вжиті заходи», «запровадили (здійснили, провели) такі заходи».

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License