Обеззброїти, роззброїти, озброїти

За аналогією до книжного творення дієслів із префіксом обез- — обезболити, обезкровити, обезсилити, обезчестити — поряд із природними знедолити, знекровити, збезчестити — змодельовано дієслово обеззброїти: «Решта банди перейшла кордон, де її обеззброїли й інтернували». Але яка потреба в цьому паралельному слові, що за значенням нічим не відрізняється від дієслова роззброїти? Хіба недостатньо передає той самий зміст це дієслово, приміром, у фразах: «Міліція нагнала басмачів у Кзил-Су, дев’ять чоловік роззброїла» (І. Ле); «Його роззброїла та непохитна впевненість, яка прозвучала в голосі бригадира» (С. Журахович)?

Із префіксом о- є в українській мові дієслово озброювати, що має протилежне значення: «Могутні були новгородські бояри та купці, не один полк могли озброїти, та ще й зброя яка!» (А. Хижняк).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License