Продовжувати, продовжуватися, далі тривати

Не тільки в сучасних публіцистичних творах, а навіть у белетристиці часто виступають слова продовжувати, продовжуватися: «Він продовжує користуватися моєю допомогою, хоч міг би вже й обійтися без неї»; «Незважаючи на великі досягнення, він невтомно продовжує свої дослідження»; «Пошесть грипу продовжується»; «Наша робота успішно продовжується».

Дієслово продовжити (продовжувати) означає українською мовою «зробити (робити) довшим, тривалішим»: «Нехай бог віку продовжить» (Ганна Барвінок); «Продовжимо й тепер наше змагання» (Ю. Яновський); відповідним є значення й у дієслова продовжитися (продовжуватися): «Наша знов оновиться країна, наш народ продовжиться в роду» (П. Тичина). До російських висловів продолжает пользоваться, продолжает свои исследования в українській мові є свої звороти з прислівником далі й тим або іншим дієсловом: «Він і далі користується моєю допомогою», «він невтомно провадить далі свої дослідження» (або «невтомно досліджує й далі»).

Для російського продолжаться український відповідник — тривати (відбуватися, точитися, йти) з прислівником далі або й без нього: «Пошесть грипу триває далі»; «Наша робота успішно йде далі»; «Неспокій однак триває довго» (Леся Українка); «Життя точилось своєю чергою» (М. Коцюбинський). Негаразд наприкінці частини оповідання чи статті, якщо їх мають друкувати в кількох номерах періодичного видання, писати: продовження буде, — слід, як завжди писалось: далі буде.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License