Різний і всякий, усілякий

Автори статей і оповідань часто надуживають прикметником різний, не спиняючись думкою, чи буде це слово до речі в певному тексті: «Він наговорив багато різних слів, а нічого путнього так і не сказав»; «З різними людьми він зустрічався в житті — з розумними й дурними, чесними й підлими…». У цих реченнях ми зосереджуємо свою увагу на різниці між словами й людьми, але не знаходимо її в дальшому тексті, бо автори оповідали нам про всякі слова й про всяких людей. Прикметник різний передає відмінність: «Ми з тобою — різні люди» (з живих уст); «Мій п’янюга найнявся до одного пана… я до другого хазяїна найнялась — у різні села» (Ганна Барвінок).

Якщо нема потреби підкреслювати відмінність між тим, про що йдеться, тоді краще користуватися займенником усякий: «Всього було доволі: вовків у лісах, зайців у полі і риби всякої, великої й малої в озерах і ставах» (Л. Глібов); «У неї в хаті завелось багато всяких вузликів з насінням — великих і малих» (М. Коцюбинський), — або займенником усілякий: «…обов’язок фольклористів — усілякими способами виявляти таланти…» (М. Рильський); «…захоплені переказуванням усіляких новин, вони просто забували постукати Петуникові…» (Ю. Шовкопляс).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License